บริษัท Herring Plus Co., Ltd.

เป็นบริษัทที่ มี ความ เชี่ยวชาญ ทางด้าน เครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อน (plate heat exchanger) แห่งแรก ที่ได้ ก่อตั้ง ขื้น ใน ประเทศไทย โดย เป็นศูยน์ บริการ ปรึกษา ออกแบบ,และ รับล้าง ตะกรัน ต่างๆ ที่ เกิด ขิ้น ใน เครื่อง แลก เปลี่ยน ความร้อน ( plate heat exchanger) รวมทั้ง จัด เก็บ และ จัด หา อะไหล่ แท้ ( Genuine) จาก โรงงาน ผู้ผลิต เครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อน ที่มี ชื่อเสียง โดยตรงได้ ทุก ยี่ห้อ. บุคคลกร ของ บริษัท มีความรู้ และ ประสบการณ์ จาก บริษัท เครื่องแลกเปลียนความร้อนในทุกๆ อุตสหากรรม จากบริษัท ที่มี ชื่อเสียงใน EUROP เป็นเวลา ทศวรรคmouseover